Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Remigiusz Senska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Feng Shui Remigiusz Senska z siedzibą w Gdańsku–szanuje prywatność użytkowników strony internetowej www.fengshui99.pl oraz oferowanych na tej stronie usług. Zależy Nam, aby każdy kto odwiedza podaną stronę, dokładnie wiedział, jak jest chroniona jego prywatność. 

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.fengshui99.pl powinieneś zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych. 

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu www.fengshiu99.pl  oraz dostępnych na tym serwisie usług: Newslettera lub prowadzonych konsultacji, szkoleń. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) [dalej: RODO], informujemy, że: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Remigiusz Senska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Feng Shui Remigiusz Senska z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Westerplatte 9/5, 80-317 Gdańsk wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadający nr NIP: 5841048255; REGON: 190387974. 

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie mamy takiego obowiązku. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@fengshui99.pl; pod numerem telefonu +48 501 148 122 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej. 

Korzystając z serwisu www.fengshui99.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które Klient podaje lub pozostawia w ramach korzystania z Usług dostępnych na naszym serwisie, jak również dane uzyskane przy zawarciu umowy oraz w trakcie jej trwania i wykonywania.

Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia, założenia konta lub zawarcia umowy, a które to dane Użytkownik podaje nam np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach lub bezpośrednio przy zawarciu lub w trakcie realizacji Umowy. Są to również dane, które pozostają w ramach poruszania się po  stronach naszego serwisu lub naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostają w tzw. plikach cookies.

Dane podane w formularzach lub zgłoszeniach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. dokonania zakupu wybranego produktu lub usługi z nim związanej, odbycia szkolenia on – line, procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. Gromadzone dane osobowe obejmują informacje takie jak:

 1. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu, 
 2. Adres zamieszkania, siedziby lub korespondencyjny,
 3. Numer telefonu/ numer fax,
 4. Adres e-mail,
 5. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub za pomocą systemu PayU),
 6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Klientów prowadzących działalność gospodarczą),
 7. Identyfikator Użytkownika w sklepie internetowym (jeżeli Użytkownik ma założone konto w sklepie internetowym),
 8. Wiek/data urodzenia (jeżeli Użytkownik ma założone konto w sklepie internetowym),
 9. Płeć (jeżeli Użytkownik ma założone konto w sklepie internetowym),
 10. historia zamówień lub płatności (jeżeli Użytkownik ma złożone konto w sklepie internetowym).

Cele, podstawy i okresy przetwarzania danych

Podstawy prawne oraz okresy przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie danych:Podstawy prawne:Okres przetwarzania:
1.
Założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym, umieszczenia danych w bazie Klientów
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO– dobrowolna zgodado czasu wycofania zgody
2Wykonanie umowy zakupu określonych produktów lub usług oferowanych na stronnie internetowej [dalej: Usługa], w tym dopasowywanie Usługi do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usługi oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usługi (dalej „wykonanie Usługi”)Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest UżytkownikDo czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu obrony lub  dochodzenia roszczeń
3pomiary analityczne [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.]Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratorado czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że dane te się zdezaktualizowały
4pomiary statystyczne (dalej „statystyka”)
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”). 
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratorado czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że dane te się zdezaktualizowały
5.marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO– dobrowolna zgodado czasu wycofania zgody
6.Archiwizacja – cele dowodowe na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów lub w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratorado czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że  dane te się zdezaktualizowały

Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Odbiorcy danych

W zakresie Newslettera Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom danych.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, każdemu Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Usług na rzecz Użytkownika – Twoją rzecz, w szczególności założenia konta, zawarcia umowy sprzedaży, zgłoszenia reklamacji. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Administrator nie będzie podejmował w oparciu o dane osobowe Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Informacja o zamiarze przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie zamierzamy przekazywać danych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

 • Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy kontaktowych (składanie zamówienia, zgłaszanie reklamacji, zapytania handlowe);
 • Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Wśród nich mogą być:

Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Adres IP – każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik internetu do jego urządzenia końcowego (komputer, smartfon itp.), a które przechowywane są na urządzeniu końcowym i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Używamy ciasteczek, aby:

 • ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisów – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • utrzymać sesje Użytkownika Serwisu – sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • tworzyć anonimowe statystyki serwisu – dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny,
 • określić profil Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Copyright © 2021 Feng Shui Remigiusz Senska